Department of Music

the university of hong kong

Instrumantal/Vocal Staff

Only those who have taught within the current five years are listed.

Violin
LUNG Heung Fai
NGAN Ka Chun Gary
William LANE

Viola
William LANE
CHAN Tsz Shun Elvis

Cello
Letty POON

Guitar
WONG Man Kam Christopher

Voice
CHAN Siu Kwan
KWONG Lai Ling Louise
MAK Ho Ming Ivy
David QUAH

Flute
Izaskun URANGA ERDOCIA

Saxophone
Timothy SUN
WONG Tak Chiu

Harmonica
LEE Chun Lok Gordon

Harpsichord
LI Yau Man Betty

Organ
POON Tak

Percussion
BOZNOS James

Piano
Evelyn CHANG
CUI Shi Guang
HUI Ling
Robert LANGSTON
LEE Ka Ling Colleen
Nancy LOO
Jacqueline PETITTO
Amy SZE
Mary WU

Dizi
CHU Siu Wai
CHAN King Tsun

Guzheng
XU Lingzi

Piano
Ted LO
Patrick LUI

Saxophone
Timothy SUN
WONG Tak Chiu

Harpsichord
Li Yau Man Betty

Organ
POON Tak


Percussion
B‍Piano
CHANG Eveyln
CUI Shi Guang
HUI Ling
LANGSTON Robert
LEE Ka Ling Colleen
LOO Nancy
PETITTO Jacqueline
SZE Amy
WU Mary